Początek

7 grudnia 2011 roku w siedzibie LOK w Nowej Dębie miało miejsce spotkanie Zarządów Klubów / Kół działających na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Spotkanie miało na celu reaktywację Zarządu Miejsko – Gminnego Ligi Obrony Kraju w Nowej Dębie. Jednocześnie Koło Strzeleckie E-Tawerna Nowa Dęba z dniem 7 grudnia 2011 r. oficjalnie weszło w struktury LOK w Nowej Dębie (Uchwała nr 1/LOKND/2011).

Zebraniu przewodniczył Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju Jerzy Salamucha.

W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Zarząd Miejsko – Gminny LOK w Nowej Dębie.

 

Skład Zarządu:

Prezes Mateusz Gurdak
V-ce Prezes / Skarbnik Piotr Pawlik
Sekretarz Cezary Bartosiak
Członek Zarządu Marek Puzio
Członek Zarządu Sławomir Janociński

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący
Mariusz Wydro
Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Smykla
Członek Komisji Rewizyjnej
Tomasz Markowicz